Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục tại trường Tiểu học Nậm Nèn

Trong những năm qua, trường Tiểu học Nậm Nèn, huyện Mường Chà tiếp tục có những phát triển bền vững với số lượng học sinh ngày càng tăng, chất lượng giáo dục ngày càng toàn diện. Tuy nhiên một số điều kiện cơ sở vật chất của trường còn hạn chế, chưa đáp ứng kịp thời cho việc giảng dạy và chăm sóc học sinh. Để đáp ứng nhu cầu đó, ngoài việc sử dụng nguồn ngân sách, nhà trường đã huy động sự đóng góp của phụ huynh học sinh, sự chung tay của xã hội.

Trường TH Nậm Nèn xã Nậm Nèn
                                 Trường Tiểu học Nậm Nèn xã Nậm Nèn huyện Mường Chà

Dưới đây là những biện pháp mà nhà trường đã thực hiện nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.
* Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiên cứu lý luận, nâng cao nhận thức về công tác xã hội hóa
         Để làm tốt công tác XHHGD cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về xã hội hóa giáo dục. Trong nhà trường, tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục là các tổ chức, các cán bộ, giáo viên, nhân viên. Vì vậy, để giúp CBGV-NV hiểu được các nội dung về công tác xã hội hóa đồng thời giáo viên nhận thức sâu sắc hơn các vấn đề sau:
+ Mục đích của công tác XHHGD:
Xã hội hoá giáo dục để xây dựng cộng đồng trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với việc tạo lập và cải thiện môi trường kinh tế, xã hội lành mạnh và thuận lợi cho các hoạt động giáo dục của nhà trường. Công tác này cũng góp phần mở rộng các nguồn đầu tư, khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội. Phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhân dân, tạo điều kiện cho các hoạt động giáo dục phát triển nhanh hơn, có chất lượng cao hơn. Đây là chính sách lâu dài, là phương châm thực hiện chính sách xã hội của Đảng và nhà nước bởi vì giáo dục là sự nghiệp lâu dài của toàn xã hội. Sự nghiệp giáo dục sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ với nguồn lực to lớn của toàn dân. Thực hiện XHHGD cũng chính là huy động cộng đồng cùng tham gia xây dựng và phát triển giáo dục.
+ Nguyên tắc tiến hành công tác xã hội hoá giáo dục:
Nguyên tắc về lợi ích hai chiều: Mỗi hoạt động hợp tác, phối hợp đều phải xuất phát từ nhu cầu và lợi ích của hai phía: Nhà trường và cộng đồng. Cần quán triệt nguyên tắc lợi ích 2 chiều trong việc triển khai các biện pháp cụ thể phải đảm bảo rằng kết quả của việc xã hội hóa giáo dục không chỉ mang lại lợi ích cho giáo dục, cho nhà trường mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho những người tham gia, cho cộng đồng, cho địa phương thì biện pháp đó mới khả thi và có sức sống.
Nguyên tắc tình cảm, tự nguyện hay nguyên tắc “đồng thuận”: Nguyên tắc này coi trọng việc làm sao để người được huy động chia sẻ đồng tâm, nhất trí, tự nguyện và đồng thuận với chủ trương xã hội hóa của nhà trường, không được áp đặt hoặc ép buộc.
Nguyên tắc về chức năng nhiệm vụ: Để khai thác, phát huy khuyến khích các lực lượng xã hội, các tổ chức tham gia vào một hoạt động nào đó phải phát hiện và nhằm đúng chức năng, trách nhiệm của đối tác để thực hiện một cách hợp lý, hiệu quả kế hoạch của nhà trường.
Nguyên tắc dân chủ: Tạo môi trường công khai, dân chủ cho mọi tầng lớp của cộng đồng hiểu giáo dục hơn, hiểu nhà trường hơn, có điều kiện để “Biết, bàn, làm, kiểm tra” các hoạt động, tạo điều kiện cho mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội phát triển toàn diện và mang lại hiệu quả thiết thực.
Nguyên tắc phù hợp, thích ứng hay nguyên tắc “mềm dẻo”: Phải biết chọn lựa thời gian thích hợp nhất để đưa ra chủ trương xã hội hóa giáo dục, cần cân nhắc huy động thế nào cho hợp lý.
Nguyên tắc kết hợp ngành : Chủ trương huy động cộng đồng và xã hội hoá triển khai trong thực tế rất cần sự phối hợp nhịp nhàng giữa địa phương và ngành giáo dục.
+ Các thành phần tham gia công tác XHHGD:
- Chi bộ Đảng, Công đoàn, BGH, Chính quyền phường, Ban đại diện cha mẹ học sinh, cha mẹ học sinh, gia đình học sinh và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.
+ Nội dung của công tác XHHGD trong nhà trường:
- Xây dựng mối quan hệ với các cấp lãnh đạo chính quyền địa phương – nơi trường đóng.
- Xây dựng mối quan hệ với Ban đại diện cha mẹ học sinh, gia đình và học sinh.
+ Hình thức và phương tiện để tiến hành công tác XHHGD:
Công tác XHHGD có thể được tiến hành dưới nhiều hình thức như: Đầu tư bằng vật chất cho nhà trường dưới các dạng khác nhauĐóng góp bằng công sức lao động, dịch vụ và chuyên môn trong việc xây dựng, phát triển các hoạt động giáo dục của nhà trường.
Phương tiện tiến hành công tác XHHGDTận dụng vai trò của các tổ chức như Hội đồng nhân dân phường, Hội đồng giáo dục và Ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, của lớp.
       * Phát huy sức mạnh của cá nhân đóng góp vào công tác giáo dục
Nêu cao vai trò của giáo viên:
        Mọi hoạt động XHHGD đều liên quan đến người giáo viên. Khi giáo viên làm tốt chức trách của mình sẽ là nguồn lực cơ bản khích lệ sự nhiệt tình của các lực lượng xã hội, đặc biệt là của các bậc phụ huynh.
       Giáo viên nhất là giáo viên chủ nhiệm phải có năng lực vận động quần chúng, tổ chức quần chúng thành lực lượng thực hiện tích cực. Giáo viên cần chú ý những việc như: Nâng cao nhận thức, sự tự giác của quần chúng bằng mọi hình thức tuyên truyền; Đảm bảo hiệu quả công việc, không hình thức chủ nghĩa cá nhân, đem lại lợi ích thiết thực.
* Phát huy sức mạnh của PHHS:
Phụ huynh là nhân tố tích cực tham gia vào công tác XHHGD. Vì vậy, nhà trường cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Nắm vững lý lịch của PHHS; Xây dựng kế hoạch; Huy động sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh; Phát huy khả năng và lòng nhiệt tình của PHHS…
Ví dụ: Khi nhà trường cần sửa chữa, nâng cấp một hạng mục công trình của trường, ngoài ý kiến của thi công, nhà trường đều lấy ý kiến góp ý, tư vấn của PHHS có chuyên môn. Qua thực tế, PHHS đưa ra những ý kiến rất hay giúp nhà trường có những quyết định đúng đắn.
Phụ huynh giúp đỡ nhà trường về việc tư vấn sức khỏe cho giáo viên và học sinh:
 Hàng năm, nhà trường thường tiến hành kiểm tra sức khỏe cho giáo viên và học sinh. Sau khi có kết quả kiểm tra bao giờ nhà trường cũng đưa kết quả nhờ Ban chăm sóc sức khỏe của trường tư vấn. Trong quá trình quản lý học sinh tại trường, có những vấn đề bất thường về sức khỏe học sinh, nhà trường cũng có thể nghe tư vấn của các bác sĩ là PHHS để có hướng giải quyết.
       Phụ huynh giúp đỡ nhà trường trang bị một số điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy học và chăm sóc học sinh
Vì cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế, một số điều kiện cho việc phục vụ cho học tập và chăm sóc học sinh còn thiếu, do đó nhà trường đã động viên phụ huynh học sinh ủng hộ nhà trường. Một nguyên tắc đặt ra là đảm bảo tính đồng thuận, sự tự nguyện, công khai minh bạch, ban đại diện của lớp, của trường đứng ra giúp đỡ.
 Phụ huynh giúp nhà trường bồi dưỡng các câu lạc bộ, tổ chức và  tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường
          Ngoài việc học tập chính khóa, nhà trường còn tổ chức nhiều câu lạc bộ để học sinh lựa chọn tham gia. Phong trào văn nghệ của trường cũng luôn được các bậc phụ huynh quan tâm giúp đỡ. Ngoài ra, phụ huynh còn tạo cơ hội cho con em mình giao lưu với các loại hình nghệ thuật dân gian. Những dịp tết Trung Thu, phụ huynh đã mời đoàn múa Lân về biểu diễn cho học sinh…
(ảnh giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng tham gia lao động)
 * Phát huy vai trò của các tổ chức xã hội đóng góp vào sự nghiệp giáo dục
       + Với chính quyền địa phương:
        Việc tạo dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương để tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ là một việc làm rất quan trọng, vì vậy nhà trường đã tích cực tham gia các công việc với UBND xã; Hàng năm khi tổ chức những kì cuộc lớn nhà trường thường mời lãnh đạo phường, đại diện các ban ngành đoàn thể, đại diện PHHS tới dự để họ tận mắt chứng kiến các hoạt động của trường, thấy được cách tổ chức của trường, nề nếp, khả năng của học sinh…
         + Với các cơ quan và các đơn vị đóng trên địa bàn
          Hàng năm vào dịp đầu tháng 8, nhà trường thường tổ chức buổi giao lưu để đón học sinh lớp 1. Ngoài ra, nhà trường còn luôn được Công ty thủy điện Nậm Mức , ủng hộ sách truyện , đồ dùng học tập, trang phục cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…
Hiệu quả từ công tác xã hội hóa giáo dục
   Thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, trường TH Nậm Nèn đã nhận được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh và các ban ngành đoàn thể về vật chất. Bên cạnh ủng hộ về vật chất, phụ huynh còn giúp đỡ nhà trường về mặt tinh thần
          Đối với các ban ngành đoàn thể, các cơ quan đóng trên địa bàn phường, các đơn vị đối tác: Nhà trường luôn nhận được sự ủng hộ của  Đảng ủy, UBND, HĐND và các Ban ngành đoàn thể của xã Nậm Nèn; Công ty  thủy điện Nậm Mức…
         Dưới đây là một số hình ảnh PHHS kết hợp với giáo viên và học sinh xây dựng nhà đa năng của trường:Như vậy, để công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường đạt hiệu quả, nhà trường cần xây dựng kế hoạch cụ thể, nên lựa chọn các công việc phục vụ trực tiếp cho học sinh và có dự trù kinh phí để phụ huynh học sinh thuận lợi trong việc lựa chọn các việc mà họ sẽ ủng hộ nhà trường.
          Vận động, động viên để phụ huynh tham gia một cách tự nguyện, tránh gò ép gây bức xúc. Để phụ huynh học sinh hiểu lầm sẽ làm cho họ thiếu niềm tin với nhà trường. Những công việc có liên quan đến kinh phí đóng góp của phụ huynh học sinh cần để phụ huynh tham gia, lựa chọn đối tác, giám sát thi công. Nhà trường chỉ là đối tượng được thụ hưởng những sản phẩm mà các bậc phụ huynh trao tặng.
    Để thu hút được nhiều phụ huynh, nhiều tổ chức tham gia nhiệt tình vào công tác XHHGD, cần để cho họ hiểu rõ: Làm cho ai? Làm như thế nào? Hiệu quả của việc làm? Những việc làm thiết thực vì trẻ sẽ là những việc thu hút được nhiều người tham gia nhất, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững cho mỗi nhà trường, cho sự phát triển toàn diện của người học.


Bài viết liên quan