Tuyên truyền - Diễn tập kiến thức PCCC cho học sinh Trường Tiểu học Nậm Nèn xã Nậm Nèn huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên

     Vừa qua, tại Trường Tiểu học Nậm Nèn (xã Nậm Nèn huyện Mường Chà – tỉnh Điện Biên) đã tổ chức chương trình ngoại khóa  tuyên truyền và diễn tập kiến thức pháp luật về PCCC,  cho 368 người là cán bộ, giáo viên, học sinh của trường.

       Mục đích của việc tuyên truyền và diễn tập PCCC nhằm giúp CB, GV, NV và HS nắm, hiểu và vận dụng:

- Luật Phòng cháy và chữa cháy, cảnh báo tình hình cháy nổ để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong việc tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

- Chủ động phòng ngừa, hạn chế không để xảy ra tình trạng thiệt hại do cháy, nổ gây ra trong nhà trường.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy.

- Nâng cao nghiệp vụ PCCC cho lực lượng làm nhiệm vụ PCCC tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời và có hiệu quả.

      Tại buổi tuyên truyền, BGH nhà trường đã tuyên truyền những nội dung về PCCC như: tình hình cháy, nổ trong nước và trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2019; giới thiệu nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật về PCCC; một số kiến thức cơ bản về PCCC; những nguyên nhân gây ra cháy và biện pháp phòng cháy; phương pháp chữa cháy cơ bản; quy trình tổ chức chữa cháy khi có cháy xảy ra; kỹ năng thoát nạn trong đám cháy; những nguyên nhân gây ra cháy và biện pháp phòng cháy trong quá trình sử dụng điện, xăng, dầu, khí đốt hoá lỏng (Gas); hướng dẫn về cấu tạo, tính năng tác dụng, cách thao tác sử dụng bảo quản, kiểm tra các loại bình chữa cháy (bột, khí CO2) và một số phương tiện chữa cháy khác; hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án chữa cháy và thực tập phương án chữa cháy; đặc biệt là nội dung thực hành với tình huống sử dụng chăm ướt, bình bột chữa cháy để dập tắt đám cháy mô phòng.

        Buổi tuyên truyền và diễn tập đã  giúp cho cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Nậm Nèn nắm vững được quy định của pháp luật về công tác PCCC cùng với đó sử dụng tốt các phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra và kịp thời xử lý khi có tình huống cháy nổ tại trường học.

        Một số hình ảnh Giáo viên nhà trường thực hành chữa cháy:

 

Bài viết liên quan