Sinh hoạt chuyên môn trường TH Nậm Nèn

   Nhằm thực hiện theo kế hoạch của Bộ về thay đổi chương trình giáo dục phổ thông mới. Chuyên môn nhà trường chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn dạy chuyên đề 2 tiết dạy.

1. Đồng chí: Lò Văn Thanh dạy chuyên đề môn Toán.


2. Đồng chí: Ngô Thị Hoa dạy chuyên đề môn Âm nhạc.

      Các đồng chí giáo viên thảo luận, chia sẻ để cùng nhau thống nhất về các hình thức và phương pháp giảng dạy đối với từng môn học  để năm học 2020 – 2021 thực hiện.

 

Bài viết liên quan