HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG PTDTBT TH NẬM NÈN NĂM HỌC 2021 - 2022

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG  TRƯỜNG PTDTBT TH NẬM NÈN NĂM HỌC 2021 - 2022

Thực hiện theo công văn hướng dẫn của Liên đoàn lao động huyện Mường Chà, phòng giáo dục và đào tạo huyện Mường Chà về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức . Ngày 8/10/2021 Trường PTDTBT TH Nậm Nèn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 – 2022.

           Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Trí Thích – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể giáo viên, nhân viên nhà trường.

           Hội nghị cán bộ, viên chức trường PTDTBT TH Nậm Nèn là hội nghị phát huy quyền làm chủ của cán bộ, viên chức và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

         Hội nghị diễn ra với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, công khai, thể hiện ý thức trách nhiệm của mỗi Cán bộ, viên chức, người lao động, tại Hội nghị đồng chí Đỗ Trí Thích – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm học 2020-2021 và triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 với những chỉ tiêu và biện pháp thiết thực phù hợp với tình hình cụ thể của nhà trường.

       Đồng chí Chu Văn Nguyễn – Chủ tịch công đoàn nhà trường báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm học 2020-2021 và đề ra phương hướng hoạt động trong năm học 2021 – 2022.

       Cũng trong Hội nghị, Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động trong năm học 2020 -2021, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021 – 2022.

       Đồng thời Hội nghị cũng thông qua các quy chế, nội quy của nhà trường. CB-GV-NV nhà trường sôi nổi tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đưa ra nhiều biện pháp để thực hiện tốt kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022. Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu ý kiến, giải trình và tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2021-2022 .

     Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2021 – 2022 của trường PTDTBT TH Nậm Nèn đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tích cực đóng góp công sức và trí tuệ xây dựng Nhà trường ngày một vững mạnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết liên quan