HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 22/3, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI 23/3 VÀ NGÀY CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG PTDTBT TH NẬM NÈN

HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 22/3, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI 23/3 VÀ NGÀY CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG PTDTBT TH NẬM NÈN

          Căn cứ Công văn số 244/PGDĐT-TCCB ngày 25/03/2022 V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) và chiến dịch giờ trái đất năm 2022.

           Thực hiện công văn trên Trường PTDTBT TH Nậm Nèn đã  hưởng ứng bằng cách tổ chức các hoạt động như sau:

           Ngày Nước thế giới 22/3/2022 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề là “Nước ngầm-Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình” Để hưởng ứng ngày này nhà trường đã tổ chức tuyên truyền và nhấn mạnh tới các em học sinh về vai trò, tầm quan trọng của nước đối với đời sống của con người. Cách sử dụng tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước được lồng ghép trong các tiết dạy môn hoạt động trải nghiệm

               

        Thầy và trò nhà trường hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới bằng cách phát động phong trào trồng cây xanh tới các lớp, tổng vệ sinh sạch sẽ khu vực trong và ngoài nhà trường. Lồng ghép giáo dục  các em về việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường và cách thích ứng với biến đổi khí hậu.

                      

        Nhà trường đã thiết thực hưởng ứng  Chiến dịch giờ trái đất năm 2022 bằng cách tắt điện và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 26/3/2022. Đồng thời lồng ghép giáo dục học sinh về việc sử dụng và cách tiết kiệm điện trong tiết dạy môn tự nhiên và xã hội.

                 Toàn thể cán bộ công nhân viên và học sinh toàn trường thực hiện nghiêm túc  và tham gia nhiệt tình các hoạt động hưởng ứng trên.

 

Bài viết liên quan