Đại hội chi bộ trường Tiểu học Nậm Nèn nhiệm kì 2020 - 2022

      Chiều ngày 6 tháng 2 Chi bộ trường Tiểu học Nậm Nèn  tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kì 2020 -2022. Chi bộ có 17 đảng viên. Nhiệm kì 2018 – 2020, chi bộ đã lãnh đạo đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tận tụy với công việc, hoàn thành tốt công việc được giao.

       Nhiệm kì 2020 - 2022 đã bầu ra ban chấp hành chi ủy chi bộ mới.

 

Bài viết liên quan