CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH C0VID-19 CỦA TRƯỜNG PTDTBT TH NẬM NÈN

           Căn cứ Công văn số 408/UBND-KGVX ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh Điện Biên về việc tổ chức dạy học trở lại sau thời gian nghỉ phòng, chống dịch COVID-19 và Tết nguyên đán năm 2021;

           Căn cứ Công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19;

     Căn cứ công văn số 264/SGD ĐT–CNTT&NCKH, ngày 16/2/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên về việc về hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19;

          Để đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại, toàn thể cán bộ - công nhân viên nhà trường đã thực hiện công tác phòng chống dịch Covid19 như sau:

         Từ ngày 17/02/2021 đến 21/02/2021: Tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên của trường, điểm trường (2lần/ngày)

      Tổ chức đón học sinh nội trú vào ngày 21/2/2021. Bộ phận Y tế nhà trường cùng với GVCN, đoàn thanh niên phối hợp để tổ chức đo thân nhiệt và yêu cầu học sinh khai báo y tế.

      Mỗi lớp học có sát khuẩn tay để học sinh khử khuẩn tay trước khi vào lớp. Hàng ngày khi lên lớp cả giáo viên và học sinh thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang.

       Toàn thể cán bộ công nhân viên và học sinh toàn trường thực hiện nghiêm túc thông điệp 5k  của Bộ Y tế về phòng chống đại dịch Covid19: KHẨU TRANG – KHỬ KHUẨN – KHOẢNG CÁCH – KHÔNG TỤ TẬP – KHAI BÁO Y TẾ.

 

 

Bài viết liên quan