Các hoạt động nổi bật tháng 9, trường PTDTBT Tiểu học Nậm Nèn

Sau đây là các hình ảnh

 

 

 

Bài viết liên quan