Bài truyền thông: Thực hiện chương trình sách giáo khoa lớp 3

Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hoà về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nền nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

     Từ cuối năm học 2021- 2022 nhà trường đã được tập huấn, giới thiệu, sử dụng SGK lớp 3, thành lập hồi đồng chọn SGK lớp 3 cho các em học sinh năm học 2022- 2023. Nhà trường đã giới thiệu về chương trình GDPT2018 và chương trình SGK lớp 3 tới toàn thể phụ huynh, được phụ huynh nhiệt tình ủng hộ. 100% học sinh khối lớp có đầy đủ SGK các môn học.

(Hình ảnh HS để bộ sách trên bàn)

Nhà trường đã lựa chọn đội ngũ giáo viên dạy lớp 3 có trình độ đào tạo chuẩn, chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm trong giảng dạy để thực hiện nhiệm vụ trong giảng dạy.

(Hình ảnh Gv đang dạy trên lớp)

Chương trình SGK lớp 3 có nhiều điểm mới là các hoạt động học tập rất sáng tạo và linh hoạt, thể hiện tinh thần lấy học sinh làm trung tâm, tính dân chủ trong giờ học và tôn trọng quá trình nhận thức của học sinh.        

(Hình ảnh HS, GV trao đổi thảo luận trên lớp)

Thông qua các tiết học, học sinh được trải nghiệm, được tự khám phá và tự chiếm lĩnh kiến thức của môn học.

(Hình ảnh các em khám phá, trải nghiệm)

Bài viết liên quan