22/08/22  Tin của trường  57
      Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi bộ Trường ...
 25/05/22  Tin của trường  74
      Một năm học nữa lại kết thúc, cùng với tiếng ve kêu râm ran, những cánh phượng đỏ rực báo hiệu mùa hè đã tới. Đây cũng là lúc thầy và trò trường PTDTBT TH Nậm Nèn điểm lại những kết quả đạt được trong năm học vừa qua.
 04/05/22  Tin của trường  100
“Sách là nguồn của cải quý báu của thế giới và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia”
 29/03/22  Tin của trường  100
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI 22/3, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI 23/3 VÀ NGÀY CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2022 CỦA TRƯỜNG PTDTBT TH NẬM NÈN