09/04/19  Tin tức - Sự kiện  28
          Trường Tiểu học xã Nậm Nèn được tách từ trường THCS Nậm Nèn từ năm học 2013 theo quyết định số 380/QĐ-UBND, ngày 15/4/2013 của ủy ban nhân dân huyện Mường Chà về thành lập trường tiểu học Nậm Nèn.