Hưởng ứng ngày Đa dạng sinh học năm 2020

Kể từ năm 1993, ngày 22/5 hàng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (DDSH) với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về DDSH và phản ánh trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ di sản quý giá này cho các thế hệ tương lai.

      Để bảo tồn DDSH hiện có và phát triển đa dạng sinh học trong tương lai, thầy trò trường Tiểu học Nậm Nèn cùng thu gom, xử lý giác thải trong trường và xung quanh trường; trồng và chăm sóc hoa, cây xanh để góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. 

Hình ảnh học sinh đang trồng và chăm sóc cây hoa

 

 

 

Một số hình ảnh thầy và trò trường Tiểu học Nậm Nèn thu gom và xử lý giác thải.

 

Đồng thời để hưởng ứng Ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2020, thầy trò trường Tiểu học Nậm Nèn cũng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, biết được tầm quan trọng về giá trị, vai trò của ĐDSH và bảo tồn ĐDSH đối với phát triển kinh tế - xã hội; kêu gọi cộng đồng cùng tham gia vào các hoạt động bảo tồn ĐDSH.

 

Bài viết liên quan