BÀI DẠY MINH HỌA:TIẾNG VIỆT 1: BÀI 5: NHỮNG CÁNH CÒ(tiết 1) - CÔ GIÁO: TÒNG THỊ KHOA