BÀI DẠY MINH HỌA: MÔN TNXH LỚP 2: BÀI 28: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI (Tiết 1) - THẦY GIÁO: LÒ VĂN KIÊM