Trường Tiểu học Nậm Nèn huyện Mường Chà - tỉnh Điện Biên

        Trường tiểu học Nậm Nèn được thành lập từ năm 2004 sau khi chia tách từ trường Trung học cơ sở Nậm Nèn ra cho đến nay. Số cán bộ  giáo viên, công nhân viên của nhà trường hàng năm có sự thay đổi nhưng trong năm học 2015- 2016  nhà trường có tổng số 35 cán bộ giáo viên và công nhân viên, trường có 16 lớp học với 261 em, 6 điểm bản, các em học sinh của nhà trường đều là người dân tộc thiểu số. Nhờ có sự cố gắng lỗ lực của các em học sinh, tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên của nhà trường trong những năm học đã qua, đến tháng 10 năm 2014 nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I, cuối năm học 2014- 2015 nhà trường được UBND huyện tặng giấy khen tập thể LĐTT, trong đó nhà trường có nhiều cá nhân có thành tích cao: 8 thầy cô được UBND huyện khen, 6 thầy cô được LĐLĐ huyện khen, ó 21 thầy cố đạt LĐTT và nhiều thành tích khác, cuối năm nhà trường có 185 em được Hiệu trưởng tặng giấy khen, mọi phong trào của nhà trường luôn phát động và đẩy mạnh theo từng đợt, từng ngày kỷ niệm. Chương trình dự án Vnen cho đến nay có nhiều thay đổi rõ nét về chất lượng học sinh, đội ngũ giáo viên, nhận thức của phụ huynh học sinh.            Trường Tiểu học Nậm Nèn huyện Mường Chà tỉnh Điện Biên