• 2734
  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
Tin nổi bật
Tin nổi bật
          Ngày 22/12 hàng năm là ngày hội truyền thống của cả dân tộc, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Sự  ra đời của Quân đội ta là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam có ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3